తాజా వార్తలు

 • TO CELEBRATE OUR 69TH REPUBLIC DAY, HOISTED THE INDIAN FLAG IN VARIOUS AREAS OF AMBERPET CONSTITUEN...

  Read More
 • GLIMPSES FROM BHARATHA MATHA MAHA HARATHI AT PEOPLE’S PLAZA, HYD ...

  సమస్యలపై అధికారులు స్పందించాలి : కిషన్ రెడ్డి : సాక్షిసమస్యలపై అధికారులు స్పందించాలి : కిషన్ రెడ్డి : సాక్షిసమస్యలపై అధికారులు స్పందించాలి : కిషన్ రెడ్డి : సాక్షిసమస్యలపై అధికారులు స్పందించాలి : కిషన్ రెడ్డి : సాక్షిసమస్యలపై అధికారులు స్పందించాలి : కిషన్ రెడ్డి : సాక్షిసమస్యలపై అధికారులు స్పందించాలి : కిషన్ రెడ్డి : సాక్షిసమస్యలపై అధికారులు స్పందించాలి : కిషన్ రెడ్డి : సాక్షిసమస్యలపై అధికారులు స్పందించాలి : కిషన్ రెడ్డి : సాక్షిసమస్యలపై అధికారులు స్పందించాలి : కిషన్ రెడ్డి : సాక్షిసమస్యలపై అధికారులు స్పందించాలి : కిషన్ రెడ్డి : సాక్షిసమస్యలపై అధికారులు స్పందించాలి : కిషన్ రెడ్డి : సాక్షిv

  Read More
 • INAUGURATED SEWERAGE LINE IN KACHIGUDA, HYDERABAD ...

  Read More

వీడియోలు

 • Kishan Reddys reaction on Union Budge 2019-20 //02-02-2019...
  Amberpet TRS Leaders Join In BJP In Presence Of Kishan ReddyAmberpet TRS Leaders Join In BJP In Presence Of Kishan ReddyAmberpet TRS Leaders Join In BJP In Presence Of Kishan ReddyAmberpet TRS Leaders Join In BJP In Presence Of Kishan Reddy...
  Amberpet BJP Candidate Kishan Reddy | Day With LeaderAmberpet BJP Candidate Kishan Reddy | Day With Leader...